Hidrodinamik burgular uygulanacakları yere göre özel olarak üretilirler. Dolayısı ile standart bir üretim sadece 10 kW/h nin altı için düşünülebilir. Aşağıda aktif olarak kullanılan burgu tipleri ve üretim miktarı için örnekler verilmiştir. Örneklere geçmeden önce bu tesislerin kaç hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağının anlaşılması için hesaplamada kullanılan varsayımların açıklanmasında yarar görüyoruz.

Varsayım 1: *Türkiye’de meskenlerde kullanılan yıllık ortalama elektrik miktarı 3.000 ile 3.200 kW/h olduğu tahmin edilmektedir. Buna mukabil bu oran ABD’de 11.698 kW/h, Almanya’da 3.512 kW/h, Rusya’da 2.419 kW/h ve Brezilya’da 1.834 kW/h olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ortalamasını dikkate alarak aylık mesken elektrik tüketiminin 250 kW/h olduğu söylenebilir. Siz de aylık tüketiminize elektrik faturalarınızdan bakarak bu rakamı teyid edebilirsiniz.

Varsayım 2: Teorik olarak hidrodinamik burgular 365 gün 24 saat çalışabilirler. Buna göre yıllık maksimum çalışma saati 8.760 olur. Hidrodinamik burguların elektrik üretim kapasiteleri kuruldukları mevkiye göre değişmektedir. Burada belirleyici olan suyun m3/saniye cinsinden miktarı ve suyun üst seviyesi ile alt seviyesi arasındaki kot farkıdır. Bilindiği üzere yaz aylarında ve kurak dönemlerde akarsulardaki su miktarı azalır ve bu da burgunun üretim verimini düşürür. Biz hesaplamaları yaparken aktif olarak çalışmakta olan sistemleri de inceleyerek, yıllık tam kapasite ile çalışma süresini 6.600 saat olarak aldık. Ama hatırlanmalıdır ki her proje ayrı ayrı değerlendirildiğinden burguların 8.500 saat tam verimle çalıştığı mevkiler olduğu gibi 5.000 saat çalıştığı yerler de vardır. Proje bazında ayrıca değerlendirme yapılmalıdır.

Varsayım 3: Lisanssız üretim anlaşması yapılarak tüm elektrik üretimi, dağıtım sistemine verilir ve sistemden ihtiyaç kadar elektrik çekilir. Bu işlem olurken üretim ve tüketim aynı yerde ise çift yönlü bir sayaç vasıtası ile, üretim ve tüketim ayrı yerlerde ise iki sayaç sayesinde üretilen miktar ve tüketilen miktar hesaplanarak ay sonunda mahsuplaşma yapılır ve karşılıklı hesaplaşılır. Örneğin 50 hanelik bir köyün birleşip 35 kW/h’lik hidrodinamik burgu sistemi kurduğunu varsayalım. Yukarıdaki yaklaşıma göre hidrodinamik burgu aylık 550 saat çalışırsa 19.250 kW/h elektrik üretmiş olur. Hane başı aylık 250 kW/h tüketim olursa aylık toplam 12.500 kW/h’lik bir tüketime ulaşılır. Ay sonunda fazla üretilen 19.250-12.500=6.750 kW/h elektrik satış bedeli olarak dağıtım şirketi tarafından tesis sahibine ödenir.

TİPİ
ÇAP
UZUNLUK
DÜŞÜ
SU DEBİSİ
ELEKTRİK GÜCÜ
HANE SAYISI
TÜMÜYLE KAPALI KOMPAKT TİP
1,6 m
3,2 m
1,35 m
0,8 m3/s
7,5 kW
14
KOMPAKT TİP
1,4 m
10,47 m
5 m
0,5 m3/s
17 kW
32
ÇELİK YATAK MODELİ
2,8 m
6,25 m
2,4 m
3,0 m3/s
54,2 kW
102
BETON YATAK MODELİ
3,4 m
15,3 m
5,8 m
6,0 m3/s
250 kW
471

 

*Hane halkı yıllık ortalama elektrik tüketimi Dünya Enerji Konseyi’nin 2010 verilerine göre dünya ortalaması olarak bir hane için 3.471 kW/h olarak tespit edilmiştir.