Şişirilebilir lastik setler; suyla, havayla veya aynı anda hem su ve hem de hava ile doldurulabilirler. Basınçları genellikle düşüktür (4 ila 10 psi). Yakın zamandaki lastik set üretimi eğilimi, hava ile şişen setler yönündedir. Çünkü bu tür lastik setler çok hızlı biçimde şişirilebilmekte ve söndürülebilmektedir. Yine bu setler su içermedikleri için dondurucu soğuklardan çok az etkilenirler. Bu setlerin karakteristik uzunlukları 100 m civarında olmakla birlikte, özel yapılmış setlerde bu değer 200 m’ye kadar çıkabilmektedir. Set yükseklikleri ise genellikle 5 m’ye kadar olmakla birlikte bazı özel tasarımlarda 10 m’ye kadar çıkabilmektedir. Lastik, yüksek debilerde genellikle söndürülür. Oysa, yaygın kullanımda şişirilmiş setin üstünden küçük bir aşırmaya izin verilmektedir. Aşma sınırından %20 daha yüksek debiler geldiğinde, titreşimler, akışkan - yapı etkileşimleri ile sonuçlanabilir ve bu stabilite sorunları lastik setin hasar görmesine ya da çökmesine neden olabilir. Kullanımda, lastik setin mansap yüzüne bir saptırıcı yerleştirilerek napın lastik setten uzak tutulması sağlanmaya çalışılır. Böylece, lastik set titreşimlerden korunmuş olur. Halihazırda, tüm dünyada 2.000’den fazla şişirilebilir lastik set bulunmaktadır. Uzun ömürlülük güvence altına alınmıştır. Öyle ki, Kanada’nın Doğu Ontario bölgesinde 35 yıl önce kurulmuş olan ve yakın zamanda yenisi ile değiştirilen, dondurucu soğuklarda hava ile ve yaz döneminde ise su ile şişirilen lastik setin işlevini hala yitirmediği ve hizmet ömrünü henüz tamamlamadığı halde değiştirildiği düşünülmektedir. Şişirilebilir lastik setler, şişkin iken memba su seviyesini yükseltmek amacıyla kanallar, nehir tipi regülatörler ya da baraj kretleri boyunca yerleştirilmiş silindirik lastik dokulardır. Lastik, genellikle kauçuk olmak üzere sentetik kumaştan çok katmanlı olarak dokunur. Dokuma setin bir ya da iki yüzüne birlikte yapılabilir. Dokuma, oldukça esnektir ve yüksek derecede aşınmama özelliğine sahiptir. Üst yüzey katmanına, sete verilebilecek bir zararı en aza indirmek ya da tamamen ortadan kaldırmak amacı ile bir katmanlı paslanmaz çelik ağ ve seramik yonga gömülebilir. Şişirilebilir esnek lastik setler ya da kısa adıyla lastik setler, 1950’li yılların ortasında N.M Imbertson tarafından icat edildi. Geliştirilen setler, akıntı ve nehir yataklarına kuruldu ve genellikle beton bir temel üzerine tutturuldu. Lastik setler; sulama amacıyla suyun güzergahının değiştirilmesi, mevcut barajları geçici süreliğine yükseltilmesi, taşkın kontrolü, akifer beslemelerinden su tutma, tatlı su alanlarına tuzlu su karışımını azaltma ve önleme, alçak sahil alanlarının dalga taşkınlarından korunması, balıkların derivasyon alanlarından geçişinin kolaylaştırılması gibi amaçlarla kullanılırlar. Şişirilebilir lastik setin hammaddesi kauçuktur. Söz konusu kauçuk gövde Japonya’da yer alan ve 1965 yılından bu yana faaliyet gösteren Sumitomo Electric Industries Ltd. tarafından üretilir. Sumitomo hava ile şişirilmiş lastik seti geliştiren ilk firmadır ve lastik setin ömrü 30 yıldır. Piyasa talepleri doğrultusunda Çin üretimi lastik gövdelerde kullanılabilir. Çin lastik setleri, yaklaşık olarak 15-20 yıllık bir tasarım ömrüne sahiptirler.