Kimler lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir?

Elektrik abonesi olan herkes lisanssız üretim tesisi kurabilir. Bu kişilerin kendi uhdelerinde en az bir tüketim tesisi, yani aboneliği bulunması gerekir. Aboneliği olmayan kişiler, lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz. Gerçek ya da tüzel kişi olmayan aboneler(apartman yönetimi gibi) lisanssız elektrik üretim tesisi kuramaz.

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak sudan yararlanabilir miyiz?

Evet, yararlanabilirsiniz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretim tesisleri için kurulu güç sınırı var mı?

Evet, vardır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik tesisleri azami 1MW gücünde kurulabilir ve sisteme en fazla 1 MW olarak bağlanabilir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarında dayalı olarak lisanssız elektrik üretim tesisi kurulması halinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik kime satılabilir? Satışa ilişkin bir sınır var mı?

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulacak elektrik üretim tesislerinden üretilen elektriğin ihtiyaç fazlası kısmı tesisin kurulduğu bölgede görevli perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi aracılığıyla YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilmektedir. Bir satış kısıtı yoktur. Ancak abonelik çerçevesinde üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinde sürekli tüketimin olması gerekir. YEK destekleme mekanizması TEİAŞ tarafından işletilen piyasa bazlı bir satın alma mekanizması olup elektriği devlet satın almamakta ancak devlet sistemin işleyişini garanti altına almaktadır.

Lisanssız olarak sudan elektrik üretmek için nerelere başvurulur?

Lisanssız elektrik üretim tesisi hidrolik kaynaklara dayalı oalrak kurulmak isteniyorsa tesisin kurulacağı yer il özel idaresine başvurulacaktır.

Lisanssız olarak sudan elektrik üretmek için hangi belgelerin sağlanması gerekmektedir?

Konu tebliğin 8. maddesinde açıklanmıştır. Hidrolik kaynaklara dayalı başvuru yapacak kişiler 1. fıkrada belirlenen belgelerle 4. fıkrada atıf yapılan yönetmelikte öngörülecek belgeleri temin ederek başvuru yapacaktır.

İstanbul'da tüketim tesisim var. Rize'de lisanssız üretim yapıp bunu İstanbul'da kullanabilir miyim?

Hayır kullanamazsınız. Üretim ve tüketim tesisiniz aynı dağıtım bölgesinin içinde olmak zorundadır.

Ürettiğim elektriği doğrudan fabrikaya hat çekerek kullanabilir miyim?

Kendi araziniz içerisinde olması kaydıyla ve dağıtım şebekesiyle hiçbir bağlantısı olmaması halinde fabrikanızı hat çekip kullanabilirsiniz. Çekilecek hat, dağıtım şebekesine bağlantısı olan bir hat ile birleşirse dağıtım şirketinden izin almanız gerekir.

Bir kişi birden fazla tesis kurabilir mi?

Her bir gerçek ya da tüzel kişi her bir aboneliği için ayrı elektrik üretim tesisi kurabilir. Bir abonelik için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kurulmak istenmesi durumunda azami 1 MW kurulu gücünde tesis kurulabilir ya da toplam kurulu gücü 1 MW olacak şekilde birden fazla tesis kurulabilir.

Hidrolik kaynaklara dayalı olarak lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak için DSİ Bölge Müdürlüğü'ne başvuru yapmalı mıyım?

Hidrolik kaynaklara dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi başvuruları DSİ Genel Müdürlüğüne veya Bölge Müdürlüklerine yapılmaz. Başvurular il özel idarelerine yapılacaktır.

Lisanssız elektrik üretim başvurularında kaynak kullanım hakkı edindiğime dair belge istenecek mi?

Lisanssız elektrik üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından birine dayalı olması halinde kural olarak kaynak kullanım hakkının edinildiğine dair belge sunulması gerekir. Ancak rüzgar, güneş ve biyokütleye dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için bu belge istenmemektedir.

Lisanssız elektrik üretim tesisi kurulmasında devlet tarafından sağlanan teşvikler hakkında bilgi verir misiniz?

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı tesis kuran gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektrik 10 yıl süreyle perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi vasıtasıyla YEK Destekleme Mekanizması kapsamında değerlendirilir. Bu çerçevede, yenilenebilir enerji kaynakları için YEK Kanununa ekli 1 sayılı cetvelde kaynak bazında öngörülen fiyat uygulanır.

Lisanssız elektrik üretim tesislerine kredi ve diğer finansman imkanları hakkında bilgi verir misiniz?

Halihazırda yenilenebilir enerji kaynaklarında enerji elde edilmesi için Türkiye'de ki bankaların 2 ile 5 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vadeli düşük faizli kredileri mevcuttur. Bu bankalardan önde gelenleri Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası, TEB, Garanti sayılabilir. Bunun dışında Avrupa Birliği kredileri mevcuttur.